• Bảng giá xe năm 2018

  BẢNG GIÁ XE DONGBEN NĂM 2018

  STT LOẠI XE GIÁ BÁN (VNĐ)
  1 DB1021 870KG 159.000.000
  2 DBX30 V2S 254.000.000
  3 DBX30 V5S 293.000.000
  4 DBT30 228.000.000
  5 DBQ20 249.000.000

  BẢNG GIÁ LINH PHỤ KIỆN XE DONGBEN NĂM 2018

  STT LOẠI XE DB1021 870KG GIÁ BÁN (VNĐ)
  1 Điều hoà 7.500.000
  2 Thùng khung mui tôn kẽm 7.000.000
  3 Thùng khung mui inox 9.500.000
  4 Thùng kín tôn kẽm 16.500.000
  5 Thùng kín inox 17.500.000
  6 Thùng kín Compersit 17.500.000

   

  STT LOẠI XE DB T30 GIÁ BÁN (VNĐ)
  1 Thùng khung mui tôn kẽm 9.000.000
  2 Thùng khung mui Inox 11.000.000
  3 Thùng kín Inox 21.000.000

  (nếu yêu cầu thêm cửa hông thì tính thêm 1.500.000 VNĐ)

   

  STT LOẠI XE DB Q20 GIÁ BÁN (VNĐ)
  1 Thùng khung mui 13.500.000
  2 Thùng kín Inox 23.000.000 (Nếu yêu cầu thêm cửa hông thì tính

  thêm 1.500.000VNĐ)

  Ghi chú: Giá trên là giá đã bao gồm VAT, nhưng không  bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm, lưu hành và các chi phí khác.

  Bảng giá trên có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 cho đến khi Nhà máy có thông báo giá mới.