• Công ty Ô tô Minh Sang

    Đ/c: KM6 tổ 17, Vĩnh Điền, Vĩnh Hiệp, Nha Trang

    Tel: Ông Sang – 0903529798