• Công ty Ô tô Trường Xuân

    Đ/c: Tổ 20 QL1A, khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, Thị xã Bình
    Minh, Vĩnh Long
    Tel: Bà Phượng – 0907739057