• Xây dựng thương hiệu

    TƯ TƯỞNG THƯƠNG HIỆU

    Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên sản xuất, lắp ráp xe tải nhẹ có trách nhiệm và đáng tin cậy hàng đầu ở Việt nam.

    Thông qua việc cung cấp sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, an toàn, hợp mốt, có tính kinh tế thực dụng cao trở thành một trong những thương hiệu được khách hàng lựa chọn hàng đầu.

    Trở thành công dân doanh nghiệp ưu tú thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt cho xã hội Việt Nam, tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động, đóng nhiều thuế cho Nhà nước và tham gia triển khai các hoạt động công ích xã hội.